financovani-it.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy6
Karma:-3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (60)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

hr


Oddělení v organizaci a přístup, který pomáhá při náboru pracovních sil a také udržet ty schopné. Týká se správy mezd, odměn, odchodů do důchodu a personální politiky společnosti. Zabývá se nejen koordinací různých aktivit v rámci zdokonalování a školení zaměstnanců, ale i analýzy výkonů jednotlivců a pracovních skupin.   [..]
Zdroj: financovani-it.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

webový portál


Portály nabízejí širokou škálu služeb a informací s možností jejich přizpůsobení uživateli podle osobních potřeb a zájmů (personalizace). Nabídka zahrnuje především vyhledávání webových zdrojů, jak prostřednictvím vyhledávacího stroje, tak prostřednictvím předmětového katalogu, prohledávání webového prostoru v určité zeměpisné nebo jazykové oblasti [..]
Zdroj: financovani-it.cz (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

abc


ABC je účetní technika umožňující organizaci určit skutečné náklady spojené s každým výrobkem a službou bez ohledu na organizační strukturu.  
Zdroj: financovani-it.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aps


APS je systém pro pokročilé plánování a rozvrhování (např. výroby) nebo také optimalizace výroby a logistiky. Jedná se o moderní systémy pro plánování výroby, které se snaží maximalizovat efektivnost využití výrobních prostředků. Postupem vývoje IS nastoupilo plánování, obsažené i v ERP systémech. Nástroje – MRP II (Manufacturing Resource Planning) [..]
Zdroj: financovani-it.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asp


ASP je technologie firmy Microsoft, která rozšiřuje klasické HTML stránky. Umožňuje vložit do HTML stránek programový kód, který je při žádosti o stránku zpracován na straně serveru. Takto se často realizuje část aplikační logiky internetových aplikací. Výsledek je zaslán zpět internetovému prohlížeči ve formě obyčejného HTML kódu.   [..]
Zdroj: financovani-it.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asp


ASP je poskytovatel aplikačních služeb. Analogie ISP, pokročilejší stupeň služeb na Internetu.  
Zdroj: financovani-it.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

atp


ATP je plánovací algoritmus výroby, příslib termínu dodání na základě aktuálního stavu zásob, rozpracované výroby a fixních průběžných dob výroby.  
Zdroj: financovani-it.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

b2b


B2B je obchodování mezi firmami, zaměření se na mezipodnikové vztahy, operace a transakce.  
Zdroj: financovani-it.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

b2c


B2C znamená prodej koncovému zákazníku (spotřebiteli), zaměření se na vztahy mezi firmou a koncovým zákazníkem.  
Zdroj: financovani-it.cz (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

c2c


C2C je vztah mezi koncovými zákazníky (spotřebiteli). Burzy, výměny, aukce – prostředníkem mezi nabízející a poptávající stranou je Internet.  
Zdroj: financovani-it.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 60 se přihlašte, prosím.