geoding.cz

Website:http://www.geoding.cz
Obdržené pozitivní hlasy10
Obdržené negativní hlasy9
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (116)

1

4   0

polohopis mapy


Obsah mapy vyjadřující polohu, tvar a rozměr objektů mapy ve vodorovné zobrazovací rovině nahrazující skutečnou zakřivenou plochu zemského povrch [..]
Zdroj: geoding.cz

2

2   0

výškopis mapy


Obsah mapy zobrazující výšky (obvykle nadmořské nebo výšky místního výškového systému) a vzájemn&aacu [..]
Zdroj: geoding.cz

3

1   0

operát katastru nemovitostí


Předepsaným způsobem uspořádaná dokumentace údajů o nemovitostech evidovaných v katastru nemovitostí. Operát katastru nemovitostí Česk&eacu [..]
Zdroj: geoding.cz

4

1   0

plomba


Druh zápisu do písemného operátu katastru nemovitostí (soubor popisných informací), kterým se u konkrétní nemovitosti vyznačuje, [..]
Zdroj: geoding.cz

5

1   1

poloha


Geometrické parametry, které jednoznačně a s předepsanou přesností určují hranice objektu na zemském povrchu pro účely zobrazení do mapy nebo obd [..]
Zdroj: geoding.cz

6

1   0

vytyčovací náčrt


Výsledek geodetické činnosti (vytyčení), kterým se dokumentuje v grafické podobě (zobrazení předmětu vytyčení) doplněné číseln&ya [..]
Zdroj: geoding.cz

7

0   0

analogový


Analogový obraz situace nebo analogová mapa je výsledkem klasického měření, kresba je vyhotovená ručně nebo pomocí mechanických kreslí [..]
Zdroj: geoding.cz

8

0   0

bonitované půdně-ekologické jednotky


Bonitovaná půdně-ekologická jednotka (BPEJ) je základní určovací a oceňovací jednotka zemědělské půdy. Ohraničený územní c [..]
Zdroj: geoding.cz

9

0   0

bpv


Výškový systém Baltský - po vyrovnání. Je jediný závazný výškový systém používaný na &u [..]
Zdroj: geoding.cz

10

0   0

číslo listu vlastnictví


Číslo, pod kterým je vlastník nebo spíše jeho list vlastnictví zapsán v rámci katastrálního území v souboru popisn& [..]
Zdroj: geoding.cz


Pro zobrazení všech definic slova 116 se přihlašte, prosím.