isover.cz

Website:https://www.isover.cz/
Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy1
Karma:-1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (70)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

polymerace


Polymerizace je chemická reakce, při které z malých molekul (monomerů) vznikají vysokomolekulární látky (polymery). Polymerizace je základní reakce pro výrobu plastů, syntetických kaučuků a umělých vláken.
Zdroj: isover.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akustika


Akustika je obor zabývající se fyzikálními ději a biologickými procesy, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem. Z pohledu stavebních konstrukcí je důležitá odolnost konstrukce vůči zvukům šířících se ze vzduchu- lidská řeč, televize, apod. (vzduchová neprůzvučnost). Druhým důležitým parametrem je kroče [..]
Zdroj: isover.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nízkoenergetický dùm


Nízkoenergetický dům je běžná stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Dosahuje se toho kvalitním návrhem a provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů.
Zdroj: isover.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

nízkoenergetický dům


Nízkoenergetický dům je běžná stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Dosahuje se toho kvalitním návrhem a provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů.
Zdroj: isover.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Recyklace


Recyklace je výraz pro takové nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Snadno lze recyklovat např. pěnové polystyreny při výrobě tepelné izolace- bílé i šedé typy. Recyklovat lze i minerální vlnu, používá se pak ve formě „briket" k výrobě nové čedičové izolace.
Zdroj: isover.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rekonstrukce


Rekonstrukce (znovupostavení) je výraz pro fyzický návrat ke staršímu nedochovanému stavu - například opravení omítky na fasádě, výměna části krovu, atd.
Zdroj: isover.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Tepelný odpor R


Tepelný odpor udává míru odporu proti pronikání tepla. Čím vyšší je tepelný odpor materiálu či konstrukce, tím pomaleji teplo prochází a proto je cílem aby byl tepelný odpor obálky budovy (podlaha na terénu, obvodové stěny i střecha) co nejvyšší. jednotka R... [m2K∙W-1]
Zdroj: isover.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

tepelný odpor R


Tepelný odpor udává míru odporu proti pronikání tepla. Čím vyšší je tepelný odpor materiálu či konstrukce, tím pomaleji teplo prochází a proto je cílem aby byl tepelný odpor obálky budovy (podlaha na terénu, obvodové stěny i střecha) co nejvyšší. jednotka R... [m2K∙W-1]
Zdroj: isover.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Vzduchová neprůzvučnost


Tato hodnota charakterizuje míru odporu konstrukce vůči zvuku neseného vzduchem. Konstrukce díky působení zvuku kmitají a tyto kmity přenáší následně zvuk do dalších částí a zvuk se dále opět šíří vzduchem. Vyšší hodnota proto charakterizuje vyšší akustický komfort.
Zdroj: isover.cz


Pro zobrazení všech definic slova 70 se přihlašte, prosím.