kalkulacka.eu

Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy11
Karma:-9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (78)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

obnosové pojištění


Pojištění, při kterém je výše plnění sjednávána fixně předem. Účelem pojištění je získání určitého obnosu při pojistné události bez ohledu na rozsah škody. Typickými příklady jsou životní a úrazové pojištění.
Zdroj: kalkulacka.eu (offline)

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

slovníček pojmů


Aktuální hodnota individuálního účtu
Zdroj: kalkulacka.eu (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

alokační poměr


Poměr rozmístění pojistného do jednotlivých podílových fondů.
Zdroj: kalkulacka.eu (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba, která je složena ze splátky a úroku. Výše této platby je konstantní, ale poměr mezi splátkou a úrokem se mění ve prospěch splátek (poměr úroku se ke konci smluvené doby snižuje)
Zdroj: kalkulacka.eu (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

běžné pojistné


Pojistné stanovené za pojistné období.
Zdroj: kalkulacka.eu (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

bonifikace


Zvýhodnění v závislosti na skutečném škodním průběhu pojištění. Většinou se projeví na výši pojistného nebo pojistného plnění.
Zdroj: kalkulacka.eu (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

čekací doba


Doba, po kterou pojistiteli nevzniká povinnost pojistného plnění při událostech, které by jinak byly pojistnými událostmi. Povinnost plnit vzniká až po uplynutí stanovené (čekací) doby. Většinou se s tímto pojmem setkáváme v soukromém zdravotním pojištění.
Zdroj: kalkulacka.eu (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

denní odškodné


Pojistné plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu, dle počtu dní. Doba nezbytného léčení je dána pojistnými podmínkami. S tímto termínem se setkáváme v úrazovém pojištění.
Zdroj: kalkulacka.eu (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

doba nezbytného léčení


Doba, která je podle poznatků vědy obvykle potřeba ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem. Plnění za dobu nezbytného léčení je vyplaceno do maximálního rozsahu počtu dní, který odpovídá příslušnému tělesnému poškození dle oceňovací tabulky pojišťovny. Výše denního plnění závisí na výši sjednané pojistné částky, délce doby n [..]
Zdroj: kalkulacka.eu (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

dohled v pojišťovnictví


Dohled v pojišťovnictví vykonává Česká národní banka. Předmět její kontrolní činnosti je vymezen v zákoně o pojišťovnictví.
Zdroj: kalkulacka.eu (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 78 se přihlašte, prosím.