pcslang.wz.cz

Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy1
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (142)

1

0   0

admouš


–e m., též admin, aják, ítý, administrátor, správce poèítaèe nebo poèítaèové sítì
Zdroj: pcslang.wz.cz

2

0   0

ajpina


y f. IP adresa (èíslo), øetìzec èísel oznaèující zaøízení pøipojené k internetu: dìlám ajpinu ; Internet Protocol Number
Zdroj: pcslang.wz.cz

3

0   0

aják


a, m. též admin, admouš , ítý, správce sítì
Zdroj: pcslang.wz.cz

4

0   0

aplikáè


–e m. aplikaèní server, program starající se o komunikaci mezi uživatelem a aplikací
Zdroj: pcslang.wz.cz

5

0   0

aplikaèník


–a m. pracovník vytváøející nebo spravující aplikace, programy
Zdroj: pcslang.wz.cz

6

0   0

aplikovat politiky


dok. uplatnit nastavení ve skupinì poèítaèù
Zdroj: pcslang.wz.cz

7

0   0

ataènout


dok. pøipojit soubor: ataèni mi to k mejlu; to attach
Zdroj: pcslang.wz.cz

8

0   0

bedna


– y f., též kejs, též kisna, též komp, též písí, též písíèko 1. poèítaè, 2. box na poèítaè, též kejs , též kisna
Zdroj: pcslang.wz.cz

9

0   0

begapovat


ned., též bekapovat , zálohovat; Backup
Zdroj: pcslang.wz.cz

10

0   0

bekapovat


ned., též begapovat, zálohovat; Backup
Zdroj: pcslang.wz.cz


Pro zobrazení všech definic slova 142 se přihlašte, prosím.