realitnisekac.cz

Obdržené pozitivní hlasy8
Obdržené negativní hlasy24
Karma:-15 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (120)

1

2   9

fond oprav


Fond oprav je tvořen měsíčně vlastníky bytových jednotek, a to příspěvky dle výše podílu vlastníka bytové jednotky na společných prostorách domu. Tato výše podílu je uvedena jednak v Prohlášení vlastníka a jednak ve výpisu Listu vlastnictví místně příslušného Katastrálního úřadu. Zpravidla se fond oprav tvoří dle celkové plochy [..]
Zdroj: realitnisekac.cz

2

2   1

územní rozhodnutí


Rozhodnutí stavebního úřadu v územním řízení podle stavebního zákona. 
Zdroj: realitnisekac.cz

3

1   1

číslo popisné


Číslo, kterým se označuje v obci každá samostatná budova trvalého charakteru, která je oddělena od jiné budovy. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným (červené číslo). 
Zdroj: realitnisekac.cz

4

1   1

inženýrská síť


Potrubní a kabelové energetické nebo spojovací vedení (elektrické kabely, telefonní kabely, vodovodní, kanalizační, plynové potrubí apod.). Inženýrská síť je základní stavbou infrastruktury území. 
Zdroj: realitnisekac.cz

5

1   1

mezanin


Podlaží mezi přízemím a 1. patrem. 
Zdroj: realitnisekac.cz

6

1   1

plomba


Druh zápisu do písemného operátu katastru nemovitostí (soubor popisných informací), kterým se u konkrétní nemovitosti vyznačuje, že byl podán návrh na změnu údajů o nemovitosti. Tento zápis má ten význam, že až do vyřešení navrhované změny nelze s uvedenou nemovitostí nijak majetkoprávně nakládat nebo ji geometricky měnit.  [..]
Zdroj: realitnisekac.cz

7

0   1

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok. U družstevních bytů je to částka na splácení n [..]
Zdroj: realitnisekac.cz

8

0   1

bankovní záruka


Bankovní záruka je písemné prohlášení banky, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže dlužník nesplní svůj závazek nebo jestliže budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Bankovní záruka představuje druh ručení a jeden z prostředků zajištění závazku. Základem bankovní zá [..]
Zdroj: realitnisekac.cz

9

0   1

bezpodílové spoluvlastnictví manželů


Úprava společného vlastnictví manželů zahrnutá v občanském zákoníku v období od 1. 4. 1964 do 31. 7. 1998. 1. 8. 1998 byl tento způsob vlastnictví nahrazen společným jměním manželů (SJM).
Zdroj: realitnisekac.cz

10

0   1

bonita klienta


Schopnost žadatele o úvěr dostát svým závazkům a včas a řádně provádět pravidelnou (zpravidla měsíční) splátku úvěru. Při výpočtu bonity se zohledňuje zejména příjem domácnosti žadatele a jeho volné peněžní prostředky vzhledem k výši pravidelných měsíčních splátek všech úvěrů (včetně požadované hypotéky). [..]
Zdroj: realitnisekac.cz


Pro zobrazení všech definic slova 120 se přihlašte, prosím.