reklamablog.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy3
Karma:-1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (55)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

akce


v marketingové terminologii „event“ nebo „special event“; jeden z nástrojů public relations či sales promotion; rozsahem, zaměřením i provedením se akce výrazně liší – od uzavřených pracovních setkání v úzkém kruhu (např. media roundtable), přes akce rozsáhlejší, s pevnou formální i programovou strukturou (tisková konference, dealer’s day, veletržn [..]
Zdroj: reklamablog.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

loajalita


cíl a prostředek řízení vztahu se zákazníky (CRM); smyslem získání, udržení a posilování loajality zákazníka vůči značce či firmě je dosažení stavu, kdy zákazník při rozhodování mezi koupí srovnatelných (cenově či funkčně) výrobků či služeb zvolí ten, k jehož značce ho váže pozitivní vztah, potažmo situace, kdy pozitivní vztah ke značce umožní firm [..]
Zdroj: reklamablog.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

press trip


jeden z nástrojů vztahů s médii (media relations) vhodný např. k představení výrobních závodů firmy, návštěvě odborného veletrhu apod.; spočívá v organizaci reportážní cesty pro skupinu novinářů specializujících se na dotčenou problematiku; náklady na cestu obvykle hradí hostitel, což je důvodem odmítání účasti ze strany médií, jejichž vnitřní etic [..]
Zdroj: reklamablog.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

slovník reklamy


account manager
Zdroj: reklamablog.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

audit interní komunikace


hloubková analýza informačních vazeb a toků uvnitř firmy, zaměřená na popsání klíčových cílových skupin pro interní komunikaci a identifikaci hlavních typů informací, jimiž je tyto skupiny nutné saturovat; audit je jedním ze vstupů při přípravě strategie a plánů interní komunikace
Zdroj: reklamablog.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

brífink


krátké setkání s novináři konané zpravidla po skončení určitého jednání, sloužící k rychlému informování o výsledcích jednání a o postojích zúčastněných; svolává se zpravidla operativně (maximálně s jednodenním předstihem) a má ryze pracovní charakter, bez společenských prvků
Zdroj: reklamablog.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

claim


slogan, jenž bývá připojen k logu či logotypu firmy především v marketingové komunikaci; společně s logem firmy či produktu pak tvoří jeden ze základních, povinných prvků (mandatorií), jež musejí být obsaženy ve veškeré komerční komunikaci (reklamě, directmarketingu, promotion, POS materiálech apod.); zatímco v reklamách statických (inzerci, venkov [..]
Zdroj: reklamablog.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

community relations


vztahy mezi firmou a jejím okolím; specifická disciplina public relations zaměřená na prezentování společenské odpovědnosti firmy za kvalitu a rozvoj prostředí, v němž podniká – v širším i užším měřítku; v praxi zahrnuje firemní filantropii a další programy corporate reponsibility, spolupráci s místními úřady, podporu lokálních společenských aktivi [..]
Zdroj: reklamablog.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cross promotion


vzájemná marketingová podpora dvou a více produktů či služeb, jejich cílové skupiny spotřebitelů se prolínají; typická obecně pro FMCG sektor, především segmenty potravin, kosmetiky, drogistického zboží aj.; dva výrobci vytvoří společnou nabídku, kterou každý svými komunikačními kanály adresují svým zákazníkům – při zakoupení společně vytvořené kom [..]
Zdroj: reklamablog.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

customer relationship management


soubor nástrojů určených k udržování a posilování vztahů se stávajícími zákazníky; v posledních letech je CRM vnímáno jako samostatný obor tvořící určitou nadstavbu přímému marketingu, jehož nástroje zejména využívá; znaky CRM jsou dlouhodobost, systematičnost, práce s rozsáhlými soubory dat a propojování různých nástrojů marketingové komunikace; t [..]
Zdroj: reklamablog.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 55 se přihlašte, prosím.