rozvoj-kariery.cz

Obdržené pozitivní hlasy11
Obdržené negativní hlasy22
Karma:-10 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (160)

1

3 Thumbs up   3 Thumbs down

asertivita


Způsob jednání, ve kterém člověk dokáže prosadit své názory, zájmy a postoje při respektování zájmů jiných osob.
Zdroj: rozvoj-kariery.cz (offline)

2

2 Thumbs up   4 Thumbs down

cíl


Popisuje žádoucí cílové stavy, které chce organizace, organizační útvar, skupina či jednotlivec dosáhnout v určité oblasti. Cíle jsou používány v plánování, a zejména ve strategickém řízením.
Zdroj: rozvoj-kariery.cz (offline)

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

životopis


Popisuje dosavadní profesní životní dráhu. Správně zpracovaný životopis by měl obsahovat osobní údaje, pracovní zkušenosti, vzdělání, znalosti a dovednosti.
Zdroj: rozvoj-kariery.cz (offline)

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

dny pracovního klidu


Dny, na které zaměstnanci připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátky. Práci v těchto dnech může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.
Zdroj: rozvoj-kariery.cz (offline)

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

emoční inteligence


Schopnost vnímat a pochopit emoce u sebe i ostatních lidí a na základě tohoto poznání zvolit a uplatnit vhodný způsob komunikace.  
Zdroj: rozvoj-kariery.cz (offline)

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kompetence


Schopnost zvládat určitou činnost (vzdělání, znalosti, dovednosti a vlastnosti).
Zdroj: rozvoj-kariery.cz (offline)

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

nákupčí


Zajišťování sítě vhodných dodavatelů, řízení vztahů s dodavateli, cenová politika, řešení smluvních podmínek, řešení aktuální poptávky.
Zdroj: rozvoj-kariery.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

absolvent


Člověk, který úspěšně absolvoval určitou školu, kurz, školení a obdržel certifikát (osvědčení, vysvědčení nebo diplom) nebo potvrzení o absolvování.  
Zdroj: rozvoj-kariery.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

account manager


Zodpověnost za každodenní práci ve styku s klienty, odpovědnost za služby klientům, reprezentace společnosti ve styku s klienty.  
Zdroj: rozvoj-kariery.cz (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

accountant/ accounts clerk


Zajišťuje účtování jednotlivých účetních operací dle mezinárodních nebo lokálních standardů, kompletní zpracování účetní agendy, vedení pokladny, příprava hlášení o DPH a platebních příkazů pro banku, připravuje deníkové záznamy a provádí měsíční kontroly toku peněz.  
Zdroj: rozvoj-kariery.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 160 se přihlašte, prosím.