senat.cz

Website:https://www.senat.cz
Obdržené pozitivní hlasy20
Obdržené negativní hlasy7
Karma:12 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (84)

1

10   3

per rollam


původní význam - oběžníkem, obíhající zpravou, pisemně,termín je používán pro označení způsobu hlasováni, např. usnesení přijaté per rollam znamená schválení usnesení mimo sc [..]
Zdroj: senat.cz

2

3   0

interpelace


výzva ve formě kvalifikovaného dotazu položeného členem parlamentu členům vlády. Funguje jako jedna z forem parlamentní kontroly vůči vládě.
Zdroj: senat.cz

3

2   0

imperativní mandát


vázaný mandát, tj. závislé postavení člena parlamentu. Ve středověku byli členové parlamentu vybráni či voleni jako zástupci a bylo jim dovoleno rozhodnout jen záležitosti, pro něž j [..]
Zdroj: senat.cz

4

1   1

aklamace


(z lat. acclámátió = volání, projev souhlasu) je zjevné, spontánní, veřejné vyjádření vůle. Při jednání v senátu se pak užívá hlasovaní aklamací - zvižením ruky se vysloví bu [..]
Zdroj: senat.cz

5

1   0

právní stát


stát, ve kterém se uplatňuje legalita, a to i vůči orgánům státu a dalším orgánům veřejné moci (původní formální pojetí), stát, ve kterém se metoda legality nedílně spojuje s je [..]
Zdroj: senat.cz

6

1   0

většinový volební systém


v každém volebním obvodě se volí jeden zástupce a k jeho zvolení musí být dosaženo souhlasu většiny voličů. Podle volebního zákonodárství stačí buď prostá (relativní) většina, [..]
Zdroj: senat.cz

7

1   0

zákonodárná iniciativa


oprávnění podat návrh zákona. Disponují ji poslanci, skupina poslanců, Senát jako celek, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. Návrh se předkládá předsed [..]
Zdroj: senat.cz

8

1   2

zpravodaj


člen Parlamentu zvolený na schůzi výboru, který předkládá na plenární schůzi parlamentní komory zprávu výboru k tisku
Zdroj: senat.cz

9

0   0

abolice


příkaz, aby proti určité osobě nebo pro určité trestné činy nebo přečiny nebylo trestní stíhání zahajováno, popřípadě aby řízení bylo zastaveno, vedle agraciace a rehabilitace je [..]
Zdroj: senat.cz

10

0   0

absence


Nepřítomnost osoby, která se má zúčastnit jednání orgánu Senátu
Zdroj: senat.cz


Pro zobrazení všech definic slova 84 se přihlašte, prosím.