silletgroup.cz

Website:http://www.silletgroup.cz
Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy0
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (44)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

škoda


Majetková nebo jiná újma. Škodná událost:
Zdroj: silletgroup.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonifikace


Pojistně technický nástroj úpravy pojistných podmínek v závislosti na povaze pojistitelem přebíraného rizika. Z pojistně matematického hlediska se jedná o nástroj vyrovnání rozptylu v nedostatečně homogenním statistickém souboru. Bonifikace zpravidla znamená zainteresování pojištěného subjektu na skutečném škodním průběhu pojištění a poskytuje se b [..]
Zdroj: silletgroup.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Časová hodnota


Nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení, tzn. cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí.
Zdroj: silletgroup.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba placení pojistného


Doba, po kterou trvá povinnost pojistníka platit pojistné k uzavřené pojistné smlouvě. Doba trvání pojištění, pojistná doba:
Zdroj: silletgroup.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Franšíza


Dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem, anebo jejich kombinací. Rozeznáváme franšízu odčetnou (spoluúčast) a franšízu integrální. Franšíza odčetná (spoluúčast) se vždy odečítá od celkové výše plnění. Do její výše se plnění neposkytuje. Franšíza integrální se od plnění neodečít [..]
Zdroj: silletgroup.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Flotilové pojištění motorových vozidel


Hromadné pojištění motorových vozidel a nemotorových vozidel na rizika odpovědnostního charakteru, škody Havarijní All Risk a speciální škody urazového charakteru.
Zdroj: silletgroup.cz
Tento význam nebyl schválen

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

klient


Zákazník, kterému pojišťovna poskytuje službu. Konec pojištění:
Zdroj: silletgroup.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Krátkodobé pojištění


Pojistná smlouva sjednaná na dobu kratší než 1 rok.
Zdroj: silletgroup.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Likvidace škod: S


oubor činností vedoucí k vyčíslení a posouzení likvidity škody ( škodné události). Likvidátor pojistných událostí:
Zdroj: silletgroup.cz
Tento význam nebyl schválen

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Maximální škoda


Výše možné škody na pojištěné věci na daném místě.
Zdroj: silletgroup.cz
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 44 se přihlašte, prosím.