vychodoceskearchivy.cz

Website:http://www.vychodoceskearchivy.cz
Obdržené pozitivní hlasy16
Obdržené negativní hlasy10
Karma:7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (646)

1

1   0

Zaručený elektronický podpis


Identifikace oprávněného uživatele zaručeného elektronického podpisu je údajem evidence kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných systémových certifikátů. § 14 odst. 4 vyhlášky [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

2

1   0

Vidimace


ověření, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. §  6 odst. 1 z. č. 21/2006 Sb. vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedený [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

3

1   0

Správní orgán


označení pro subjekt veřejné správy, který vstupuje v postavení orgánu státní správy, nebo orgánu samosprávné veřejnoprávní korporace. Správní orgány uskutečňují svoji pravomoc [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

4

1   0

Spisovna


místo určené k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu původce a k provádění skartačního řízení. § 2 písm. l) z. č. 499/2004 Sb. V případě zániku urč [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

5

1   0

Spis


Soubor dokumentů, vzniklých při jednání o jedné věci nebo vztahující se k jedné věci, navzájem spolu věcně souvisejících a vyřazovaných většinou pod stejným spisovým znakem R [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

6

1   0

Regál


dřevěná nebo kovová nekrytá skříň pro ukládání dokumentů nebo spisů, rozdělená na několik svislých oddílů, paprsků (článků) tvořících regálové pole, rozdělených na podél [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

7

1   0

Přístupový bod


jméno, termín, klíčové slovo, fráze nebo kód použitelné k vyhledání, identifikaci a lokalizaci archivních popisů, včetně autoritních záznamů. Mezinárodní standard pro archivní au [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

8

1   0

Poštovní zásilka


dokumenty nebo jiné věci, které byly provozovatelem převzaty jako jeden celek k poskytnutí poštovní služby. § 2 písm. a) z. č. 29/2000 Sb.
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

9

1   0

Papír


plošný materiál, vytvořený uložením především rostlinných vláken z vodné suspenze tak, že se vlákna zplstí a na papírenském sítu spojí a usuší. Ďurovič, M. a kol.: Restaurová [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

10

1   1

Korespondence


písemný styk, dopisování, dopisování pomocí e-mailu.
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz


Pro zobrazení všech definic slova 646 se přihlašte, prosím.