Význam vize
Co znamená slovo vize? Zde naleznete 5 významů slova vize. Můžete také přidat význam slova vize sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

vize


Vize je určitá představa, která se může týkat např. reálného projektu. Jedná se o určitý nápad nebo myšlenku nějakého uměleckého díla nebo o řešení určité situace či stavu, jenž se někomu utvoří v hlavě. Vizí se také rozumí umění vidět do budoucnosti a předpovídat sled událostí.
Floencze - 22. dubna 2014

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vize


představa - idea vedení firmy o tom, jaká má být daná firma, kterou řídí (dosažitelná představa; je v souladu s tím, co firma dělá); kromě vize má firma ještě misi
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vize


Popis žádoucího budoucího stavu, kterého chceme prostřednictvím realizace strategie dosáhnout. Jedná se o dopad naplnění globálního cíle. Vztahuje se na strategii jako celek. K naplnění vize by mělo dojít ve střednědobém či dlouhodobém horizontu (což nemusí být bezprostředně po ukončení realizace strategie).
Zdroj: mmr.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vize


živý pøedstava
Zdroj: help24.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

vize


slovní vyjádření naší představy o tom, jak bude naše fima vypadat nebo působit za 3 – 5 let (např. preferovaný dodavatel kvalitního nářadí pro truhláře v západních a jižních Čechách s ročním obr [..]
Zdroj: cevelova.cz

<< videokonference vizitka >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam