Význam Aglomerace

Co znamená slovo Aglomerace? Zde naleznete 13 významů slova Aglomerace. Můžete také přidat význam slova Aglomerace sami

1.

5   2

Aglomerace


Seskupení vzájemně blízkých sídel, kde jedno dominuje. Např. město se svým okolím (předměstí, satelitní města) nebo několik srovnatelně velkých měst srostlých v jednu souvisle zast [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

2.

3   2

Aglomerace


Seskupení velkého množství obyvatel èi výroby a jejich vzájemná provázanost bez ohledu na správní hranice.
Zdroj: marxismus.cz

3.

1   0

Aglomerace


Prostorové soustøedìní aktivit a lidí za úèelem vzájemného prospìchu. Typicky prùmyslová oblast, velké mìsto; úžeji: seskupení produkèních aktivit ve vzájemné blízkosti, což zvy [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

4.

1   0

Aglomerace


Městská aglomerace je buď seskupení vzájemně blízkých sídel, kde jedno dominuje, tzn. město se svým okolím (předměstí, satelitní města), nebo několik srovnatelně velkých měst sros [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5.

1   0

Aglomerace


Městská aglomerace je buď seskupení vzájemně blízkých sídel, kde jedno dominuje, tzn. město se svým okolím (předměstí, satelitní města), nebo několik srovnatelně velkých měst sros [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6.

2   2

aglomerace


nahromadìní, nakupení,shluk, seskupení
Zdroj: islo.cz

7.

0   0

Aglomerace


Prostorové soustředění aktivit a lidí za účelem vzájemného prospěchu. Typicky průmyslová oblast, velké město; úžeji: seskupení produkčních aktivit ve vzájemné blízkosti, což zvy [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

8.

1   1

aglomerace


seskupení, shukování, husté osídlení. Např. městská aglomerace, průmyslová aglomerace
Zdroj: realitnislovnik.cz

9.

0   0

aglomerace


hustì osídlená území kolem velkých sídelních center zahrnující pøedmìstí i administrativnì samostatná sídla. Vzniká rùstem pùvodního velkomìsta a bezprostøedního zázemí. Vytv [..]
Zdroj: geografie.unas.cz

10.

0   1

Aglomerace


Prostorové soustředění aktivit a lidí za účelem vzájemného prospěchu. Typicky průmyslová oblast, velké město; úžeji: seskupení produkčních aktivit ve vzájemné blízkosti, což zvy [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

11.

0   1

Aglomerace


Prostorové soustředění aktivit a lidí za účelem vzájemného prospěchu. Typicky průmyslová oblast, velké město; úžeji: seskupení produkčních aktivit ve vzájemné blízkosti, což zvy [..]
Zdroj: cip-stavby.cz

12.

0   1

aglomerace


Sídla seskupená kolem jednoho atraktivního centra, která tvoří ekonomický, sociální a kulturní celek.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

13.

0   3

Aglomerace


Prostorové soustøedìní aktivit a lidí za úèelem vzájemného prospìchu. Typicky prùmyslová oblast, velké mìsto; úžeji: seskupení produkèních aktivit ve vzájemné blízkosti, což zvy [..]
Zdroj: stavimedum.cz


Přidat význam slova Aglomerace
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< Agitace Agnát >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam