Význam Politický systém

Co znamená slovo Politický systém? Zde naleznete 2 významů slova Politický systém. Můžete také přidat význam slova Politický systém sami

1.

0   0

Politický systém


Soubor politických idejí, institucí, pravidel a zjevných i skrytých vztahù dané spoleènosti formovaný vládnoucí tøídou v souladu s jejími zájmy; spoleèenský mechanismus jímž vládnoucí tøída uskuteèòuje svou moc. Jeho základním prvkem je stát, ostatní složky jsou vždy jen doèasné, promìnlivé, vo [..]
Zdroj: marxismus.cz

2.

0   0

Politický systém


Politický systém je politologický pojem zahrnující charakteristiky modelu politického systému a přístupy k jeho zkoumání.
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Politický systém
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< Politická ekonomie Politologie >>