andromedia.cz

Website:http://www.andromedia.cz
Obdržené pozitivní hlasy73
Obdržené negativní hlasy20
Karma:54 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (612)

1

8   5

Sebereflexe


1.) Sebepoznání, sebehodnocení, sebepojetí: obraz sama sebe, utváření komplexního obrazu o vlastní osobnosti v interakci s druhými lidmi. Reálné, kritické hodnocení sama s [..]
Zdroj: andromedia.cz

2

6   2

Asertivita


Soubor komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních), umožňujících takový způsob jednání, ve kterém člověk dokáže prosadit své názory, zájmy a postoje, aniž omezuje ná [..]
Zdroj: andromedia.cz

3

4   0

Intelekt


Souhrn rozumových (duševních) schopností a poznávacích procesů člověka. Je dán vrozenými vlohami, které mohou být v průběhu života potlačeny nebo se učením projevit a rozvinout. I k [..]
Zdroj: andromedia.cz

4

3   0

Vzdělání


1.) Soustava vědeckých a technických vědomostí (viz znalosti), intelektuálních a praktických dovedností, utvoření morálních rysů a osobitých zájmů. Je výsledkem procesů zaměřenýc [..]
Zdroj: andromedia.cz

5

3   1

Multimédia


Oblast informační technologie charakteristická sloučením audiovizuálních technických prostředků s počítači. Multimediální systém je souhrn technických prostředků (např. počítač, [..]
Zdroj: andromedia.cz

6

3   0

Demagogie


Zneužívání zdánlivě logických a racionálních informací a jejich používání v jiných kontextech a souvislostech k zmanipulování jedinců, skupin či národa. Používá se nesplnitelný [..]
Zdroj: andromedia.cz

7

2   1

Validace


Zhodnocení, zhodnocování, prohlášení za platné. Zhodnocení a uznání ekvivalence znalostí, schopností a kompetencí získaných v průběhu zaměstnání (života), event. profesní praxí [..]
Zdroj: andromedia.cz

8

2   0

Rozum


Lidská schopnost pracovat se systémem nabytých vědomostí. K tomu je nezbytné osvojit si takové rozumové operace (viz rozumové schopnosti), jakými jsou myšlení, uvažování. Rozvíjení t [..]
Zdroj: andromedia.cz

9

2   0

Referát


1.) Určitý odborný úsek vykonávané pracovní činnosti. 2.) Varianta monologické metody, v níž převažuje složka sdělovací. Referování (sdělování) bývá osobní verbální prez [..]
Zdroj: andromedia.cz

10

2   0

Konzultace


(angl.: tutorial support) Vzdělávací metoda, ve které konzultant poskytuje účastníkům vzdělávací aktivity vysvětlení, rady, doporučení a návody týkající se především náročněj [..]
Zdroj: andromedia.cz


Pro zobrazení všech definic slova 612 se přihlašte, prosím.