business.center.cz

Website:http://business.center.cz
Obdržené pozitivní hlasy129
Obdržené negativní hlasy61
Karma:69 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (2637)

1

4   0

korporace


právnická osoba
Zdroj: business.center.cz

2

3   0

koheze


soudržnost V EU označení pro politiku posilování politické a hospodářské soudržnosti členů, zejména zmenšováním rozdílů mezi regiony.
Zdroj: business.center.cz

3

3   2

solitér


věc vyskytující se jednotlivě, samostatně
Zdroj: business.center.cz

4

2   0

domácký zaměstnanec


zaměstnanci, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek vykonávají sjednané práce doma a v pracovní době, kterou si sami rozvrhují Pramen § 3 zák [..]
Zdroj: business.center.cz

5

2   0

EURIBOR


The Euro Interbank Offered Rate - evropská mezibankovní nabídková sazba úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na evropském mezibankovním trhu Viz také FI [..]
Zdroj: business.center.cz

6

2   0

finanční páka


efekt zvyšování rentability vlastního kapitálu použitím cizího kapitálu v kapitálové struktuře podniku: Je-li úroková míra nižší než výnosnost aktiv, potom použití cizího kapit [..]
Zdroj: business.center.cz

7

2   1

investiční kupón


cenný papír na jméno, který opravňuje ke koupi akcií určených k prodeji za kupóny Pramen § 22 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby Viz [..]
Zdroj: business.center.cz

8

2   0

komodita


komodita podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů2a), Pramen § 2 z [..]
Zdroj: business.center.cz

9

2   0

komodita


zboží, v užším smyslu zboží vzájemně zastupitelné
Zdroj: business.center.cz

10

2   0

maloobchod


nákup a prodej zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli Pramen § 33 odst. 1) živnostenského zákona Viz také velkoobchod (pro účely živnostenského zákona [..]
Zdroj: business.center.cz


Pro zobrazení všech definic slova 2637 se přihlašte, prosím.