financialmarkets.cz

Website:http://www.financialmarkets.cz
Obdržené pozitivní hlasy17
Obdržené negativní hlasy6
Karma:12 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (435)

1

3   0

Netto


Znamená čistý.
Zdroj: financialmarkets.cz

2

3   0

Hedging


Zajišťování se. Zejména v souvislosti se zajišťováním na derivátovém trhu proti finančním tržním rizikům.
Zdroj: financialmarkets.cz

3

2   0

Arbitráž


Rozhodčí řízení nebo rozhodnutí o sporu arbitrem. V mezinárodním právu - řešení sporů mezi státy pomocí rozhodnů. V ekonomice - operace spočívající v současném nákupu a prodeji [..]
Zdroj: financialmarkets.cz

4

1   0

Srážka


(Discount) a) poskytnutá srážka úroku v případě, že částka uvedená na dluhopisu je splacena do určitého data, b) záporný rozdíl mezi jmenovitou hodnotou akcie (dluhopisu) a její (jeho [..]
Zdroj: financialmarkets.cz

5

1   0

Retroaktivita


Zpětná účinnost, případně zpětné působení označuje stav, kdy schválený zákon působí i zpětně do doby před svým schválením. Používá se obvykle pro nějakou změnu, přizpůsob [..]
Zdroj: financialmarkets.cz

6

1   0

Podstatný vliv


Podstatným vlivem se rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování podniku podle zvláštního právního předpisu, jenž není rozhodujícíani společný; není-li prokázán opa [..]
Zdroj: financialmarkets.cz

7

1   0

Mělký trh


Trh s nízkou likviditou a obratem.
Zdroj: financialmarkets.cz

8

1   0

Inventář


Soupis a popis předmětů náležejících k nějakému majetkovému celku nebo psaná dokumentace tohoto soupisu.
Zdroj: financialmarkets.cz

9

1   0

Hrubá mzda


(Gross pay) Peněžní odměna za práci před zdaněním a jinými odpočty.
Zdroj: financialmarkets.cz

10

1   0

Deník


(General Journal) Účetní termín pro formu provádění a zachycování časových zápisů.
Zdroj: financialmarkets.cz


Pro zobrazení všech definic slova 435 se přihlašte, prosím.