inkam.cz

Website:http://www.inkam.cz
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy1
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (37)

1

2   0

Skartační lhůta


Skartační lhůta stanoví dobu v počtu let, po kterou mají být dokumenty uloženy v organizaci Skartační lhůta začíná běžet dnem 1. ledna následujícího roku po roce, ve kterém dokumen [..]
Zdroj: inkam.cz

2

0   0

Ukládací jednotka


Ukládací jednotkou se rozumí: archivní box, archivní krabice, šanon, spis, desky, případně dokument bez ohledu na jeho formát nebo typ.  
Zdroj: inkam.cz

3

0   0

Typ dokumentu


Typem dokumentu se rozumí věcné označení dokumentu, na jehož základě je dokumentu přiřazen skartační znak a skartační lhůta
Zdroj: inkam.cz

4

0   0

TSR TSR


je zkrácené označení Typového skartačního rejstříku, který ve spolupráci s nakladatelstvím Montanex vydává Archivní sekce Ministerstva vnitra ČR, který definuje Skartační znaky a mi [..]
Zdroj: inkam.cz

5

0   0

Svazek


Svazek je jiné (výstižné/srozumitelnější) označení pro Ukládací jednotku.
Zdroj: inkam.cz

6

0   0

Státní archiv Státním archivem


se rozumí "Národní Archiv" resp. "Státní Oblastní Archiv" a jejich organizační složky, které tvoří soustavu státních archivů zřízených zákonem za účelem:
Zdroj: inkam.cz

7

0   0

Spisový znak Spisový znak


je znak nebo kombinace alfanumerických znaků, které vyjadřují věcné zařazení dokumentů podle Spisového plánu organizace. Spisový znak označuje příslušný útvar, věcný obsah či za [..]
Zdroj: inkam.cz

8

0   0

Spisový řád Spisový řád


je interní akt řízení organizace pro Spisovou službu, který obsahuje základní pokyny ve vztahu k doručování, evidenci, oběhu, vyřizování a ukládání dokumentů. Součástí spisového [..]
Zdroj: inkam.cz

9

0   0

Spisový plán


Spisový plán je seznam typů dokumentů roztříděných do věcných skupin s uvedenými Skartačními znaky. (viz. také Skartační plán)
Zdroj: inkam.cz

10

0   0

Spisovna Spisovnou


je nazývána vyhovující budova nebo prostor (místnost/ti) sloužící k úschově dokumentů za účelem jejich ochrany a řádného uložení do doby uplynutí Skartačních lhůt Rozeznáváme t [..]
Zdroj: inkam.cz


Pro zobrazení všech definic slova 37 se přihlašte, prosím.