kupujemebydleni.cz

Website:http://www.kupujemebydleni.cz
Obdržené pozitivní hlasy34
Obdržené negativní hlasy13
Karma:20 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (78)

1

15   1

Bytový dům


stavba určená pro bydlení, která má více než polovinu plochy místností sloužících k bydlení a má více než 3 samostatné byty. Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz

2

5   1

Nabývací titul


je listina, kterou osoba získala vlastnické právo k nemovitosti (smlouva o převodu bytu do vlastnictví, kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí soudu ve věci dědického řízení, přík [..]
Zdroj: kupujemebydleni.cz

3

3   1

PRIBOR


Prague InterBank Offered Rate – je pražská mezibankovní nabídková sazba. Jedná se o úrokovou sazbu, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je ted [..]
Zdroj: kupujemebydleni.cz

4

3   3

Plomba


Plomba v katastru nemovitostí vyjadřuje skutečnost, že v souboru popisných informací zapsaná vlastnická a jiná věcná práva a další zákonem stanovená práva k nemovitostem jsou dotčena [..]
Zdroj: kupujemebydleni.cz

5

3   2

Jistina


je půjčený finanční obnos, z kterého dlužník platí věřiteli odměnu – úroky. Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz

6

2   0

Exekuce


Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Tím je např. vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k [..]
Zdroj: kupujemebydleni.cz

7

1   0

SJM


Pojem společné jmění manželů je definováno jako: a) Majetek, který byl nabyt některým z manželů nebo i manželi společně za dobu trvání manželství. Co do společného jmění manže [..]
Zdroj: kupujemebydleni.cz

8

1   0

Reprodukční cena nemovitosti


Cena reprodukční (reprodukční pořizovací cena), za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou nemovitost pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Zjišťuje se u stav [..]
Zdroj: kupujemebydleni.cz

9

1   0

Domácnost


Domácnost je základní společenský a ekonomický subjekt (respektive společenská entita), který přichází na trh za účelem uspokojení svých potřeb. Příslušníci jednotlivých domác [..]
Zdroj: kupujemebydleni.cz

10

0   0

Životní pojištění


Životní pojištění je smlouva mezi vlastníkem a pojišťovnou, ve které se pojistitel zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě doby nezbytného léčen [..]
Zdroj: kupujemebydleni.cz


Pro zobrazení všech definic slova 78 se přihlašte, prosím.