pavlat-znalec.cz

Website:http://www.pavlat-znalec.cz
Obdržené pozitivní hlasy14
Obdržené negativní hlasy1
Karma:12 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (54)

1.

11   0

Valorizace


Zvyšování hodnoty nebo ceny, často dávek, mezd nebo platů, obvykle za účelem vyrovnání růstu inflace.
Zdroj: pavlat-znalec.cz

2.

1   0

Tendr


Veřejná soutěž; veřejně učiněná výzva k podání návrhů na uzavření smlouvy týkající se určitého plnění. Účelem je soustředit větší počet návrhů a z nich vybrat nejvýhod [..]
Zdroj: pavlat-znalec.cz

3.

1   0

Silná měna


Měna s vysokým kurzem vůči jiným měnám. Podporuje dovoz a brání vývozu.
Zdroj: pavlat-znalec.cz

4.

1   0

Schodek


Převaha výdajů nad příjmy nebo pasív nad aktivy.
Zdroj: pavlat-znalec.cz

5.

0   0

Úroková sazba


Úroková míra - procentně vyjádřený poměr velikosti úroku a velikosti zapůjčeného kapitálu.
Zdroj: pavlat-znalec.cz

6.

0   0

Špinavé peníze


Příjmy z nelegálního obchodu, zpravidla z obchodu drogami, zbraněmi a z prostituce.
Zdroj: pavlat-znalec.cz

7.

0   1

Státní rozpočet


Předpoklad vlády o státních příjmech a výdajích v určitém období, obvykle jednoho roku. Státní rozpočet slouží jako nástroj stabilizace nebo stimulace vývoje ekonomiky.
Zdroj: pavlat-znalec.cz

8.

0   0

Směnný kurs


Poměr, v němž se směňuje jedna měna za druhou. Cena peněžní jednotky určité země vyjádřená v peněžních jednotkách jiných zemí.
Zdroj: pavlat-znalec.cz

9.

0   0

Slabá měna


Měna s nízkým kurzem vůči jiným měnám. Podporuje vývoz a tlumí dovoz.
Zdroj: pavlat-znalec.cz

10.

0   0

RM


systém, - Mimoburzovní organizátor trhu s cennými papíry, který umožňuje na rozdíl od burzy přímo obchodovat i drobným investorům, a to buď na pobočkách nebo přes Internet. Majitel Po [..]
Zdroj: pavlat-znalec.cz


Pro zobrazení všech definic slova 54 se přihlašte, prosím.