stepuchy

Geboortedatum:1981-05-18
Woonplaats:Dodanduwa
Obdržené pozitivní hlasy17
Obdržené negativní hlasy20
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (63)

1

2   3

elektrického napětí


2. pád výrazu "elektrické napětí".
Elektrické napětí je fyzikální veličina určující rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body.
Jednotkou je volt (V).


Stejnosměrné napětí - nemění svoji polaritu
Střídavé napětí - mění svoji polaritu s určitou frekvencí
stepuchy - 21. dubna 2014

2

2   0

jména michaela


Michaela (také Michala) je ženské křestní jméno. V kalendáři připadá na 19. října.
Pochází z hebrejského mužského jména Mikael a znamená "podobný Bohu".
Domácké obdoby jména jsou Míša, Michalka, Miška.
Je to 19. nejčastější ženské jméno a 12. nejčastější mezi novorozenými holčičkami.
stepuchy - 8. dubna 2014

3

2   0

internetu


2., 3. nebo 6. pád slova "internet".
Internet je informační síť propojující počítače a servery na celém světě. Nejznámější službou na internetu je www (kombinace textu, multimédií, odkazů apod.) nebo e-mail (elektronická pošta).
stepuchy - 8. dubna 2014

4

1   0

kružnice


Kružnice je plošný geometrický útvar. Je to uzavřená křivka, která má v každém svém bodě stejnou vzdálenost od středu.
Vzdálenost od středu je označován jako poloměr (r), vzdálenost dvou protilehlých bodů kružnice jako průměr (d).
stepuchy - 21. dubna 2014

5

1   0

rodiny


2. pád nebo množné číslo slova "rodina".
Rodina je skupina osob spojených navzájem sňatkem, nebo jiným právním úkonem, nebo pokrevními vztahy. Funkce rodiny je reprodukční, sociální a ekonomická. Hlavním účelem rodiny je pak plození a výchova dětí.
stepuchy - 21. dubna 2014

6

1   1

elektrického napětí


2. pád výrazu "elektrické napětí".
Elektrické napětí je fyzikální veličina určující rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body.
Jednotkou je volt (V).


Stejnosměrné napětí - nemění svoji polaritu
Střídavé napětí - mění svoji polaritu s určitou frekvencí
stepuchy - 21. dubna 2014

7

1   0

hebrejských jmen


2. pád množného čísla sousloví "hebrejské jméno".
Hebrejská jména jsou jména, která pocházejí z hebrejštiny. Jsou nejčastěji používána lidmi žijícími v křesťanském nebo židovském světě. Většina těchto jmen pochází ze Starého zákonu.
stepuchy - 8. dubna 2014

8

1   2

jména tereza


Tereze je ženské jméno. V kalendáři připadá na 15. října.
Starší obdobou jména je Terezie nebo Therezie. Pochází z řečtiny s nejasným původem. Nejspíš je odvozeno od názvu ostrova Thera nebo Therasia. Někdy je mu připisován původ z řeckého slova téresis = záštita, ochrana.
Domácké obdoby jména jsou Terka, Terezka, Tery, Terinka, Rézka, Rézinka.
stepuchy - 8. dubna 2014

9

1   0

chromozomů


2. pád množného čísla slova "chromozom".
Chromozom je nositel dědičné informace. Nachází se v jádře každé buňky a skládá se z histonových bílkovin, na které se namotává molekula DNA. Slouží k předávání genetické informace dceřinným buňkám.


Chromozom X
Chromozom Y
stepuchy - 8. dubna 2014

10

1   1

adventu


2. 3. nebo 6. pád slova "advent"
Advent vyjadřuje období před Vánoci. Začíná první adventní nedělí (mezi 27. listopadem a 3. prosincem a končí Štědrým večerem. V křesťanském pojetí se jedná o slavnost narození Ježíše Krista a očekávání jeho druhého příchodu. V moderním pojetí je advent časem zklidnění. V poslední době je komerčně využíván k podpoře nakupování vánočních dárků a potravin.
stepuchy - 8. dubna 2014


Pro zobrazení všech definic slova 63 se přihlašte, prosím.