Význam škoda
Co znamená slovo škoda? Zde naleznete 11 významů slova škoda. Můžete také přidat význam slova škoda sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

škoda


Majetková nebo jiná újma. Škodná událost:
Zdroj: silletgroup.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

škoda


snížení hodnoty v důsledku dané události | * | újma, poškození | prospěch | ''vyjadřuje politování'' | * | žel, bohužel | škodit, poškodit
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

škoda


Poškození zdraví, majetkových hodnot nebo jiných zájmů vyjádřená v peněžních jednotkách. Pojistnou událostí se stává jen tehdy, jestliže událost, kterou byla škoda způsobená, odpovídá dohodnutým nebo [..]
Zdroj: pojisteni.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

škoda


majetková újma vyjádřitelná v penězích Viz také škoda nikoli malá škoda nikoli nepatrná škoda velkého rozsahu větší škoda značná škoda
Zdroj: business.center.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

škoda


Újma, která nastala (projevuje se) v majetkové i nemajetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi, a je tedy napravitelná poskytnutím majetkového plnění, především poskytnutím peněz, nedochází-li k naturální restituci. V pojišťovnictví též slangový výraz pro pojistnou událost. [..]
Zdroj: koop.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

škoda


zmenšenie majetkového stavu poškodeného, ku ktorému došlo hlavne zavinením inou osobou, alebo aj bez jej zavinenia. Ten, kto škodu spôsobil, je povinný ju nahradiť (n [..]
Zdroj: ako-uctovat.sk

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

škoda


Slovo škoda může mít více významů: škoda – majetková újma firemní názvy Škoda (podnik) – holdingový strojírenský podnik Škoda Transportation – strojírenský podnik vyrábějící kolejová vozidla Škoda Vag [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

škoda


Škoda byl strojírenský podnik sídlící převážně v Plzni, který byl založen Emilem Škodou v roce 1866.
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

škoda


Škoda byl strojírenský podnik sídlící převážně v Plzni, který byl založen Emilem Škodou v roce 1866.
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

škoda


Újma v českém právu může být majetkového i nemajetkového charakteru. Újma na jmění se označuje pojmem škoda. Odpovědnost za újmu a její náhrada je obecně stanovena v § 2894–2971 občanského zákoníku, p [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

škoda


Slovo škoda může mít více významů: škoda – majetková újma firemní názvy Škoda (podnik) – holdingový strojírenský podnik Škoda Transportation – strojírenský podnik vyrábějící kolejová vozidla Škoda Vag [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< look faktura >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam