Význam Aerosol
Co znamená slovo Aerosol? Zde naleznete 9 významů slova Aerosol. Můžete také přidat význam slova Aerosol sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Aerosol


Soustava obsahující kapalinu nebo tuhou látku rozptýlenou ve formě malých částic v plynu. Z hlediska ochrany ovzduší se termín používá pro kapalné a pevné částice v atmosféře. Lze je charakterizovat v [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Aerosol


– homogenní smìs malých èástic v plynu. Èástice mohou být kapalné (mlha), nebo pevné (dým). Aerosoly se do atmosféry uvolòují jak pøirozenì (bìhem sopeèné èinnosti, požárù lesù), tak i [..]
Zdroj: aldebaran.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aerosol


koloidní soustava složená z kapalných èi pevných èástic rozptýlených v plynném prostøedí
Zdroj: labo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aerosol


disperzní soustava obsahující kapalné nebo pevné èástice rozptýlené v plynu
Zdroj: islo.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aerosol


Aerosol je heterogenní směs malých pevných (dým) nebo kapalných částic (mlha) v plynu. Rozptýlené částice mají velikost od 10 nm do 100 μm, což odpovídá shlukům několika molekul až částicím tak h [..]
Zdroj: oopp.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aerosol


Mikroskopické částečky pevné nebo kapalné látky rozptýlené v plynu
Zdroj: cez.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aerosol


Malá, prouděním vzduchu se šířící kapalná či pevná částice nebo jejich skupina.
Zdroj: chmu.cz (offline)

8

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Aerosol


Smìs pevné (dým) nebo kapalné látky (pìna) a plynu.
Zdroj: nanimata.wu.cz (offline)

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Aerosol


Aerosol je heterogenní směs malých pevných nebo kapalných částic v plynu. První případ se také označuje jako dým, druhý jako mlha. Rozptýlené částice mají velikost od 10 nm do 10 μm, což odpovídá shl [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< ÚNMZ Albedo >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam