chmu.cz

Website:http://portal.chmi.cz/
Obdržené pozitivní hlasy14
Obdržené negativní hlasy3
Karma:10 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (62)

1

6   0

Fotosyntéza


Proces, při kterém je energie slunečního záření přijímána zelenými rostlinami a přeměňována na energii chemických vazeb.
Zdroj: chmu.cz

2

2   1

Kryosféra


Stále zamrzlé části Země, včetně ledovců, ledových ker, stálé sněhové pokrývky a permafrostu (někdy se chápe jako součást hydrosféry).
Zdroj: chmu.cz

3

2   0

Migrace


Pohyb (stěhování) jedinců (lidí) či jejich částí vedoucí k rozšíření druhu (přemístění populace).
Zdroj: chmu.cz

4

1   0

Evaporace


Výpar vody z půdy.
Zdroj: chmu.cz

5

1   0

Exhalace


Vypouštění nebo únik (znečišťujících) látek do prostředí (zejména do atmosféry).
Zdroj: chmu.cz

6

1   1

Geosféra


Půda, skály, oceány a řeky.
Zdroj: chmu.cz

7

1   0

Hydrosféra


Vodní obal Země. Je souhrnem veškeré vody na Zemi ve všech skupenstvích. Hydrosféra je v průniku s atmosférou, litosférou, pedosférou a biosférou. 
Zdroj: chmu.cz

8

0   0

Aerosol


Malá, prouděním vzduchu se šířící kapalná či pevná částice nebo jejich skupina.
Zdroj: chmu.cz

9

0   0

Albedo


Obecně odrazová schopnost daného tělesa vyjadřovaná jako podíl záření odraženého k záření dopadajícímu na jednotku plochy. Sníh má vysoké albedo, vegetační pokryv nízké.
Zdroj: chmu.cz

10

0   0

Alternativní zdroje energie


Získávání energie použitelné pro činnost člověka jiným způsobem než ze spalování fosilních paliv popřípadě z atomové energie. Alternativní zdroje charakterizuje nižší zátěž [..]
Zdroj: chmu.cz


Pro zobrazení všech definic slova 62 se přihlašte, prosím.