Význam Exhalace
Co znamená slovo Exhalace? Zde naleznete 4 významů slova Exhalace. Můžete také přidat význam slova Exhalace sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Exhalace


Vypouštění nebo únik (znečišťujících) látek do prostředí (zejména do atmosféry).
Zdroj: chmu.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Exhalace


Termín exhalace může označovat: vydechování vypařování plynné odpadní látky vypouštěné do okolního prostředí unikající sopečné a důlní plyny a páry nebo proces jejich unikání [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Exhalace


Vypouštìní nebo únik (zneèišujících) látek do prostøedí (zejména do atmosféry).
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Exhalace


1. vydechování, vypaøování; 2. odpadní látky vypouštìné do okolního prostøedí; 3. unikající sopeèné a dùlní plyny a páry, proces jejich unikání
Zdroj: islo.cz

<< ESCO Fosilní paliva >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam