Význam Antioxidant
Co znamená slovo Antioxidant? Zde naleznete 4 významů slova Antioxidant. Můžete také přidat význam slova Antioxidant sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Antioxidant


Látka zabraňující chemické přeměně zvané oxidace, která může způsobit ztrátu kvality nebo znehodnocení určité látky. Antioxidanty omezují aktivitu kyslíkových radikálů, které oxidaci způsobují. [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Antioxidant


Antioxidant je látka, jejíž molekuly omezují aktivitu kyslíkových radikálů – snižují pravděpodobnost jejich vzniku nebo je převádějí do méně reaktivních nebo nereaktivních stavů. Tím omezují proces o [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Antioxidant


Je každá chemikálie, která chrání víno před oxidací. Nejužívanější je oxid siřičitý a kyselina askorbová.
Zdroj: winelink.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Antioxidant


technologický slovník  Je ka¾dá chemikálie, která chrání víno pøed oxidací. Neju¾ívanìjší je oxid siøièitý a kyselina askorbová.
Zdroj: vino-italiano.cz

<< Anonymní degustace Aperitiv >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam