Význam Ares
Co znamená slovo Ares? Zde naleznete 8 významů slova Ares. Můžete také přidat význam slova Ares sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ares


Administrativní Registr Ekonomických Subjektů je informační systém, ve kterém lze získat informace z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, registru ekonomických subjektů vedeného Českým stat [..]
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ares


Automatizovaný rezervaèní systém
Zdroj: lt.fd.cvut.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ares


Administrativní Registr Ekonomických Subjektù – informaèní systém soustøeïující informace z rùzných registrù, který umožòuje vyhledávání mezi všemi ekonomickými subjekty registrovanými v Èes [..]
Zdroj: akcentacz.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ares


Administrativní Registr Ekonomických Subjektů – informační systém soustřeďující informace z různých registrů, který umožňuje vyhledávání mezi všemi ekonomickými subjekty registrovanými v České republi [..]
Zdroj: citfin.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ares


ARES je webová aplikace ministerstva firnancí. Jejím účelem je souhrnně zpřístupnit údaje z informačních systémů jednotlivých registrů státní správy, ze kterých čerpá data o ekonomických subjektech. P [..]
Zdroj: az-data.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ares


Administrativní Registr Ekonomických Subjektů informační systém soustřeďující informace z různých registrů, který umožňuje vyhledávání nad všemi ekonomickými subjekty registrovanými v České republice URL: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html Viz také ARIS (Automatizovaný rozpočtový informační systém) obchodní rejstřík [..]
Zdroj: business.center.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ares


Administrativní Registr Ekonomických Subjektù (Ares) je informaèní systém, který soustøeïuje a podává pøehledné informace z obchodního rejstøíku, ¾ivnostenského rejstøíku, registru ekonomických subjektù vedeného Èeským statistickým úøadem, ze seznamu plátcù DPH a ze seznamu plátcù spotøebních daní.
Zdroj: klo.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ares


Ares či ARES může být: Arés či Áres – řecký bůh války ARES, Administrativní registr ekonomických subjektů ARES (rezervační systém), automatizovaný místenkový systém Českých drah A.R.E.S., Amateur Ra [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Arbitr Bankrot >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam