Význam BAT
Co znamená slovo BAT? Zde naleznete 4 významů slova BAT. Můžete také přidat význam slova BAT sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

BAT


nejlepší dostupná technika a technologie;
Zdroj: opzp.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

BAT


BAT (Batch file) - jedná se o formát souborù *.bat. Jedná se o spustitelný dávkový soubor, který bývá složen se série pøíkazù, které po spuštìní souboru zpracovává pøíkazový interpret. [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

BAT


Bat může znamenat: bat, bath – synonymum pro éfa (izraelská jednotky objemu) Kombinace písmen B, A a T může mít více významů: .BAT – přípona dávkového souboru pro systém DOS, OS/2 a Microsoft Windows [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

BAT


zkratka z anglického názvu: Best Available Technique, což se pøekládá jako: nejlepší dostupná technika
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz (offline)

<< AIM Biocid >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam