Význam Betonáøské ocelové rohože
Co znamená slovo Betonáøské ocelové rohože? Zde naleznete 3 významů slova Betonáøské ocelové rohože. Můžete také přidat význam slova Betonáøské ocelové rohože sami

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Betonáøské ocelové rohože


výztuž betonových stropù, podlahových vrstev a stìn. Jsou tvoøeny z profilovaných nebo žebírkových ocelových prutù, které jsou v místì køížení spojeny bodovým svarem.
Zdroj: stavimedum.cz

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Betonáøské ocelové rohože


Výztuž betonových stropù, podlahových vrstev a stìn. Jsou tvoøeny z profilovaných nebo žebírkových ocelových prutù, které jsou v místì køížení spojeny bodovým svarem.
Zdroj: bydlenisnu.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Betonáøské ocelové rohože


Používají se na výztuž betonových stropù, podlahových vrstev a stìn z vyztuženého betonu. Jsou tvoøeny z profilovaných nebo žebírkových ocelových prutù, které jsou v místì køíženi spojeny bodovým svarem.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

<< Beton Betonové støešní tašky >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam