Význam Brut nature
Co znamená slovo Brut nature? Zde naleznete 2 významů slova Brut nature. Můžete také přidat význam slova Brut nature sami

1

1   1

Brut nature


obecný slovník  Oznaèení stupnì sladkosti u šumivého vína, které má ménì ne¾ 3 g/l cukru a do pou¾itého dozá¾ního likéru nebyl ¾ádný cukr pøidáván.
Zdroj: vino-italiano.cz

2

0   1

Brut nature


Označení stupně sladkosti u šumivého vína, které má méně než 3 g/l cukru a do použitého dozážního likéru nebyl žádný cukr přidáván.
Zdroj: winelink.cz

Přidat význam slova Brut nature
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Brut Buket vína >>