Význam CSR
Co znamená slovo CSR? Zde naleznete 8 významů slova CSR. Můžete také přidat význam slova CSR sami

1

0   0

CSR


Corporate Social Responsibility (Společenská odpovědnost firem) – dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které pod [..]
Zdroj: cevelova.cz

2

0   0

CSR


, zkratka anglických slov Corporate Social Responsibility, se do češtiny překládá jako společenská odpovědnost firem. Jedná se o nový typ podnikání, který se k nám šíří ze západních zemí. Nejedná se jen o sponzoring a dárcovství, ale kompletní filozofii podnikání, které je odpovědné k okolí, zaměstnancům, kraji.
Zdroj: vitmach.cz

3

0   0

CSR


(zkratka z pojmu: Corporate Social Responsibility, pøekládáno jako: sociální odpovìdnost spoleèností
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

4

0   0

CSR


společenská odpovědnost firmy.
Zdroj: newworldresources.eu

5

0   0

CSR


CSR (Corporate Social Responsibility) tzv. společenská odpovědnost firem. Jedná se o dobrovolnou integraci sociálních a ekologických otázek do každodenních firemních činností, a to ve spolupráci se zainteresovanými stranami, jako jsou klienti, akcionáři, zaměstnanci či dodavatelé a všechny ostatní strany se vztahem k organizac [..]
Zdroj: zivotnapadum.cz

6

0   0

CSR


Společenská odpovědnost firem - z anglického Corporate Social Responsibility - znamená dobrovolné zahrnutí sociálních, ekonomických a environmentálních hledisek do každodenních operací společnosti.
Zdroj: novaspolecnost.cz

7

0   0

CSR


CSR je ekonomická zkratka pro corporate social responsibility, což se do češtiny běžně překládá jako "společenská odpovědnost firem". Označuje dobrovolnou snahu firmy o integraci ekologických a sociálních postupů do běžných, každodenních firemních operací.
gertasik - 20. dubna 2014

8

0   0

CSR


REDIRECT Společenská odpovědnost firem
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova CSR
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Cross promotion Čtenost >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam