Význam Core business
Co znamená slovo Core business? Zde naleznete 4 významů slova Core business. Můžete také přidat význam slova Core business sami

1

5   0

Core business


jádro (hlavní předmět) podnikání, původní smysl existence dané firmy.
Zdroj: cevelova.cz

2

0   0

Core business


 soustøedìní výrobního programu na relativnì úzkou oblast, ve které podnik mù¾e dosáhnout konkurenèních výhod.
Zdroj: tzb-info.cz

3

0   0

core business


Soustředění výrobního programu na relativně úzkou oblast, ve které podnik může dosáhnout konkurenčních výhod.
Zdroj: apogeo.cz

4

0   0

Core business


Soustøedìní výrobního programu na relativnì úzkou oblast, ve které podnik mùže dosáhnout konkurenèních výhod.
Zdroj: ewizard.cz


Přidat význam slova Core business
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Cloud computing Demobilizace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam