Význam E-commerce
Co znamená slovo E-commerce? Zde naleznete 21 významů slova E-commerce. Můžete také přidat význam slova E-commerce sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


obchodování pomocí Internetu (možnost nabízet a prodávat své výrobky nebo služby)
Zdroj: bmservis.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


E-commerce označuje všechny obchodní transakce, realizované na internetu nebo pomocí elektronických komunikačních prostředků. Zahrnuje internetový nákup a prodej, elektronické platby, SEO, SEM atd. Je [..]
Zdroj: crescogroup.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


  Elektronické obchodování. Transakce obchodní výmìny jsou realizovány elektronickými prostøedky. Jde-li výhradnì o Internet, používá se pojmu i-commerce. Elektronické obchodování v obchodním øetìzci, kdy úèastníci sdílejí kritické informace sloužící k zajištìní hladkého chodu transakcí mezi dodavateli a odbìrateli, popøípadì dalšími subjekty [..]
Zdroj: webarna.host.sk (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


podnikanie, výmena tovarov a služieb pomocou internetu; e-business; electronic commerce
Zdroj: amonitsro.sk (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


prodej zboží a/nebo služeb na internetu.
Zdroj: cevelova.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


E-commerce (eCommerce, ecommerce) postihuje oblasti od distribuce, nákupu, prodeje, marketing a servisování produktů prostřednictvím elektronických systémů, zejména pak internetu.
Zdroj: shopcentrik.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


Obchodní a podnikatelské transakce realizované prostřednictvím elektronických prostředků, například e-shopu.
Zdroj: studio20.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


(Electronic Commerce) – Vedení obchodní komunikace a řízení prostřednictvím elektronických metod, jako jsou například EDI a systémy automatického sběru dat.
Zdroj: edizone.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


Úplný název je electronic commerce. Je konkrétní formou elektronického podnikání. Znamená uzavírání obchodů elektronickou cestou. Celý obchodní proces zahrnuje prezentaci výrobku nebo služby a marketingové aktivity, zadání objednávky a realizaci zakázky. Služby spojené se zasláním zboží, stanovení a zajištění platebních a dodacích podmínek atd. Pře [..]
Zdroj: finarea.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


E-commerce (někdy je tento výraz používán i v počeštěné verzi “e-komerce) je poměrně často užívaný termín označující veškeré obchodní transakce realizovaných prostřednictvím internetu a dalších elektronických prostředků.
Zdroj: for-future.eu (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


Elektronická komerce - souhrnné označení pro podporu podnikání prostřednictvím Internetu.
Zdroj: karatsoftware.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


E-commerce (někdy též e-komerce) je poměrně široký pojem používaný k označení veškerých obchodních transakcí realizovaných za pomoci internetu a dalších elektronických prostředků. E-commerce [..]
Zdroj: adaptic.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


  e-komercia, elektronická komercia biz
Zdroj: klasici.sk (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


Pod pojem E-commerce spadají různé oblasti od distribuce, nákupu, prodeje, marketingu a servisu produktů prostřednictvím internetu.
Zdroj: fastcentrik.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


E-commerce či elektronická komerce. Obecný termín pro nákup a prodej s využitím internetu. Elektronická komerce (E – commerce) se člení na čtyři základní modely B2B, B2C, C2B, C2C.
Zdroj: oxyshop.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


E-commerce neboli elektronické obchodování je způsob obchodu uskutečňovaný skrze moderní elektronické komunikační prostředky, dnes nejčastěji internet, ale i elektronickou poštu, telefon nebo platební [..]
Zdroj: sovanet.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


Elektronická komercia - súhrnné označenie pre podporu podnikania prostredníctvom Internetu.
Zdroj: karatsoftware.sk (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


Electronic Commerce, „elektronický obchod“. Zahrňuje elektronickú výmenu informácií, tovaru, služieb a platieb, resp. obchodných transakcií.
Zdroj: stopline.sk

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


E-commerce, nebo také někdy používané e-komerce, je jednoduše přeložený název pro digitální - elektronickou výměnu informací potřebných k obchodování a vedoucí ke zvýšení efektivnosti obchodních vztah [..]
Zdroj: uspesny-web.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


E-commerce je obecný pojem pro obchodní aktivity realivané elektronicky (prostřednictvím sítě Internet). Zatímco e-business zahrnuje veškerou elektronickou výměnu informací v rámci firmy nebo mezi firmou a zákazníky, e-commerce zahrnuje prodejní a nákupní procesy s využitím elektronické komunikace, zejména sítě Internet. E-markets jsou virtuální mí [..]
Zdroj: ab-net.cz (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

E-commerce


Elektronické obchodování (též elektronická komerce, e-komerce) je forma obchodování, která k realizaci obchodních transakcí (s vlastními organizačními jednotkami, s dodavateli, se zákazníky) podstatný [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< E-shop Hosting >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam