Význam Exekutor
Co znamená slovo Exekutor? Zde naleznete 10 významů slova Exekutor. Můžete také přidat význam slova Exekutor sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Exekutor


Exekutor je státem zmocněná osoba, která zajišťuje provádění exekucí na základě exekučního řádu a dle platných zákonů.
Zdroj: homepujcka.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Exekutor


Exekutor je fyzická osoba, která provádí exekuce. Splňuje předpoklady zákona o soudních exekutorech a exekučním řádu, kterou stát pověřil exekutorským úřadem.
Zdroj: az-data.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Exekutor


Exekutor vykonává exekuce, jimiž je pověřen soudem na návrh oprávněného účastníka exekučního řízení.
Zdroj: jobs.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Exekutor


Fyzická osoba splòující pøedpoklady podle zákona o soudních exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèního øádu), kterou stát povìøil exekutorským úøadem.
Zdroj: datoveschranky.info

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Exekutor


Fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), kterou stát pověřil exekutorským úřadem.
Zdroj: pujcky-nemovitosti.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Exekutor


= soudní exekutor
Zdroj: realitnislovnik.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Exekutor


fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), kterou stát pověřil exekutorským úřadem Pramen § 1 odst. 1) zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu
Zdroj: business.center.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Exekutor


Soudní exekutor je svobodné právnické povolání, které podle exekučního řádu zajišťuje provádění exekucí. Všichni soudní exekutoři jsou povinně sdruženi v samosprávné exekutorské komoře. Státem je pově [..]
Zdroj: globalinkaso.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Exekutor


Fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), kterou stát pověřil exekutorským úřadem.
Zdroj: pomuzemesdluhy.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Exekutor


Soudní exekutor je svobodné právnické povolání, které podle exekučního řádu zajišťuje provádění exekucí. Všichni soudní exekutoři jsou povinně sdruženi v samosprávné exekutorské komoře. Státem je pově [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Dražba nemovitosti Exekutorský úřad >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam