Význam KONTRAKT
Co znamená slovo KONTRAKT? Zde naleznete 9 významů slova KONTRAKT. Můžete také přidat význam slova KONTRAKT sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

KONTRAKT


smlouva, dohoda
Zdroj: islo.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

KONTRAKT


minimální obchodovatelné množství prodeje či nákupu dané komodity. Korespondenční banka
Zdroj: kbp.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

KONTRAKT


Smlouva (někdy též kontrakt, dohoda, konvence aj.) je dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran, směřujících ke vzniku, změ [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

KONTRAKT


Smlouva mezi klientem na stranì jedné a terapeutem, týmem èi pracovištìm na stranì druhé o cílech, procesu, èasovém rámci a podmínkách léèby èi jiné odborné péèe, o právech a povinnostech obou stran apod. Na mnoha pracovištích je zvykem zaøazovat do kontraktu i konkrétní úkoly na pøíští období a zpùsob jejich hodnocení. [..]
Zdroj: drogy-info.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

KONTRAKT


Smlouva mezi klientem na stranì jedné a terapeutem, týmem èi pracovištìm na stranì druhé o  cílech, procesu, èasovém rámci  a podmínkách léèby èi  jiné odborné péèe, o právech a povinnostech obou stran apod. Na mnoha pracovištích je zvykem zaøazovat do kontraktu i  konkrétní úkoly na pøíští období a zpùsob jejich hodnocení. [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

KONTRAKT


smlouva, dohoda (někdy je také myšlena zakázka)
Zdroj: klub.slovniky.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

KONTRAKT


1. smlouva 2. zakázka
Zdroj: business.center.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

KONTRAKT


Kontrakt - market. zmluva obsahujúca právnu ponuku dodávateľa (poskytovateľa), jej právne účinné prijatie odberateľom (objednávateľom) a výmenu aktov alebo prísľubov nazývaných motív uzavretia zmluvy.
Zdroj: bonumeng.eu

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

KONTRAKT


služba Broker objektu, který definuje typy zpráv, které lze vyměňovat v rámci dané konverzace.
Zdroj: technet.microsoft.com

<< KONTAKTNÍ CENTRUM KONTROLOVANÉ LÁTKY >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam