Význam Komplexnost vína
Co znamená slovo Komplexnost vína? Zde naleznete 3 významů slova Komplexnost vína. Můžete také přidat význam slova Komplexnost vína sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Komplexnost vína


degustaèní slovník  Soubor vlastností vína, který se vytváøí bìhem zrání vína.
Zdroj: vino-italiano.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Komplexnost vína


Různé odstíny chutí a vůní. Mladé víno může mít jistou komplexnost, která se však rozvine pouze zráním v láhvi.
Zdroj: velkovinoteka.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Komplexnost vína


Soubor vlastností vína, který se vytváří během zrání vína.
Zdroj: winelink.cz (offline)

<< KEG sudy Korek >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam