Význam Norma
Co znamená slovo Norma? Zde naleznete 16 významů slova Norma. Můžete také přidat význam slova Norma sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Norma


Směrnice či pravidlo, jehož dodržování je závazné. Normy mohou být technické, právní, atd.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Norma


norm
Zdroj: ped.muni.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Norma


všeobecně platné pravidlo; předpis (právní normy apod.)
Zdroj: klub.slovniky.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Norma


Závazné pravidlo vynucované předpisy.
Zdroj: usetritnadanich.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Norma


e Norm, s Soll, r Standard
Zdroj: pamprofi.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Norma


> estetická norma
Zdroj: estetickyslovnik.sk

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Norma


Závazné pravidlo vynucované předpisy.
Zdroj: uctovani.net

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Norma


záväzné pravidlo
Zdroj: lekari.sk

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Norma


Smìrnice, pravidlo, jeho¾ zachování je závazné. Normy mohou být mravní, právní, technické.
Zdroj: klo.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Norma


souhrnný statistický údaj, který popisuje testový výkon klienta ve vztahu k standardizované skupinì, na níž byl testový nástroj standardizován n.skupinové, vìkové, percentilové, stenové aj.
Zdroj: help24.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Norma


souhrnný statistický údaj, který popisuje testový výkon klienta ve vztahu k standardizované skupině, na níž byl testový nástroj standardizován n.skupinové, věkové, percentilové, stenové aj. [..]
Zdroj: pppcl.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Norma


Norma (někdy také standard) je požadavek na chování nebo vlastnosti věci, člověka, situace apod., který se buďto předepisuje a vyžaduje, nebo popisuje, co je normální (přijatelné nebo obvyklé). Normy [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Norma


Pravítko je souhvězdí na jižní obloze.
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Norma


Norma je název opery Vincenza Belliniho z roku 1831. Autorem libreta je Felice Romani.
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Norma


Norma může označovat: Norma – požadavek, předpis nebo měřítko, stanovené nějako autoritou Technická norma – stanoví důležité parametry a vlastnosti materiálů, výrobků, součástí, dále důležité pojmy a [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Norma


Norma je funkce, která každému nenulovému vektoru přiřazuje kladné reálné číslo (tzv. délku nebo velikost), nulový vektor jako jediný má délku 0. V případě seminormy se naopak připouští, aby i nenulov [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Nezaměstnanost Oběživo >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam