Význam Polotovary
Co znamená slovo Polotovary? Zde naleznete 2 významů slova Polotovary. Můžete také přidat význam slova Polotovary sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Polotovary


Polotovar je stadium výroby, kdy se sice ještě nejedná o hotový výrobek, nicméně za určitých okolností by již mohl být produkt prodán. Např. firma vyrábějící dřevěný nábytek by mohla jako polotovar prodávat dřevěné desky. Viz také Oběžná aktiva.
Zdroj: afinea.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Polotovary


Položky, které se skládají ze surovin èásteènì zpracovaných na koneèné produkty, které se dále dodají dalším výrobcùm k dopracování.
Zdroj: ewizard.cz
<< PDCA Regresní analýza >>