Význam Regresní analýza
Co znamená slovo Regresní analýza? Zde naleznete 2 významů slova Regresní analýza. Můžete také přidat význam slova Regresní analýza sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Regresní analýza


Zabývá se odpovìdí na otázku co se stane se závisle promìnnou velièinou, jestliže nezávisle promìnná nabude urèité hodnoty.
Zdroj: ewizard.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Regresní analýza


Regresní analýza je označení statistických metod, pomocí nichž odhadujeme hodnotu jisté náhodné veličiny (takzvané závisle proměnné, nazývané též cílová proměnná, regresand anebo vysvětlovaná proměnná [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< Polotovary Rozdìlení pravdìpodobností >>