Význam Rekuperace
Co znamená slovo Rekuperace? Zde naleznete 10 významů slova Rekuperace. Můžete také přidat význam slova Rekuperace sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Rekuperace


Rekuperace je proces přeměny kinetické energie dopravního prostředku zpět na využitelnou elektrickou energii při brzdění. Při rekuperaci pracuje hnací elektromotor v generátorickém režimu a získaná en [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Rekuperace


Jednoduchý a velmi účinný systém se zpětným ziskem tepla, který zajišťuje nejen neustálý přívod čerstvého vzduchu, ale i značné úspory ve vytápění (až 40 %).
Zdroj: energetickyporadce.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Rekuperace


Rekuperace je zpětné získávání tepla. Více o problematice rekuperace naleznete v sekci Rekuperace a tepelná čerpadla.
Zdroj: klimatizace-tsc.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Rekuperace


Rekuperace, neboli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku vypuštěn otevřeným oknem ven, ale v reku [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Rekuperace


Také zpětné získávání tepla. Děj, při kterém se vzduch přiváděný do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch tedy není odváděn bez užitku při větrání otevřeným oknem ven, ale v rekuper [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Rekuperace


zpětné získávání odpadní energie, nejčastěji tepla.
Zdroj: admd.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Rekuperace


Rekuperační jednotka odvádí vydýchaný vzduch z místností a přivádí čerstvý vzduch zvenčí pomocí vzduchotechnického potrubí. Rekuperace není klimatizace ani teplovzdušné topení.
Zdroj: perlikprojekce.cz

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Rekuperace


zpětné získávání odpadní energie, nejčastěji tepla.
Zdroj: stavebnicentrum.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Rekuperace


Energeticky úsporná technologie, pøi níž teplý vzduch, odvádìný pøi tzv. øízeném vìtrání z obytných prostor, pøedehøívá ve speciálním zaøízení (rekuperaèním výmìníku) èerstvý vzduch pøivádìný do obytných prostor. Tím dochází jen k výmìnì vzduchu, nikoliv ztrátì tepla, jako pøi vìtrání okny.
Zdroj: zelenausporam.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Rekuperace


ze vzduchu odcházejícího z místnosti se odčerpává teplo, které ohřívá čerstvý vzduch přiváděný dovnitř. V domě se tedy vyměňuje vzduch, aniž by se ztrácelo teplo, jako je tomu, když se větrá okny.
Zdroj: druhazelena.cz (offline)

<< Regulace spotřeby vody Relé >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam