Význam Směna
Co znamená slovo Směna? Zde naleznete 5 významů slova Směna. Můžete také přidat význam slova Směna sami

1

2   0

Směna


proces, v němž zboží mění svého majitele, může mít povahu transakce, a to jak peněžní (zboží za peníze), tak barterové
Zdroj: cevelova.cz

2

1   0

Směna


výměna zboží a služeb bez použití peněz. Obvykle jde o získání času nebo prostoru v médiích výměnou za inzerci
Zdroj: bisonrose.cz

3

1   0

směna


část stanovené týdenní pracovní doby (§ 83a odst. 5) zákoníku práce) bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracov [..]
Zdroj: business.center.cz

4

0   0

směna


Směnnou smlouvou se každá ze stran zavazuje převést druhé straně vlastnické právo k věci výměnou za závazek druhé strany převést vlastnické právo k jiné věci. Pramen §2184 zá [..]
Zdroj: business.center.cz

5

0   0

Směna


Směna je slovo, které má více významů: výměna, výměnný obchod, forma vzájemného zcizení věcí, prodej, v němž nefigurují finanční prostředky pracovní směna, souvislé nebo děl [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Směna
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Sleeper effect Sociální kapitál >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam