Význam Transverzála
Co znamená slovo Transverzála? Zde naleznete 5 významů slova Transverzála. Můžete také přidat význam slova Transverzála sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Transverzála


Prvoøadá komunikace spojující napøíè mìstem sektory nebo obvody, neprocházející mìstským centrem.
Zdroj: stavimedum.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Transverzála


Prvořadá komunikace spojující napříč městem sektory nebo obvody, neprocházející městským centrem.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Transverzála


Prvoøadá komunikace spojující napøíè mìstem sektory nebo obvody, neprocházející mìstským centrem.
Zdroj: bydlenisnu.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Transverzála


Prvořadá komunikace spojující napříč městem sektory nebo obvody, neprocházející městským centrem.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Transverzála


Prvořadá komunikace spojující napříč městem sektory nebo obvody, neprocházející městským centrem.
Zdroj: cip-stavby.cz (offline)

<< Tmel Tržní hodnota >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam