Význam Výkonnost
Co znamená slovo Výkonnost? Zde naleznete 9 významů slova Výkonnost. Můžete také přidat význam slova Výkonnost sami

1

0   0

Výkonnost


Vyjadøuje zmìnu hodnoty podílového listu v procentech za urèité období. Výkonnost fondu je oèištìna o vyplacené dividendy.
Zdroj: fxstreet.cz

2

0   0

Výkonnost


Výnos investice za èasové období (vìtšinou uvádìna v procentech za rok). Pøedchozí výkonnost investièního nástroje mùže být pro investora vodítkem, nezaruèuje však stejnou v [..]
Zdroj: fxstreet.cz

3

0   0

Výkonnost


Výnos investice za časové období (většinou uváděna v procentech za rok). Předchozí výkonnost investičního nástroje může být pro i [..]
Zdroj: csas.cz

4

0   0

Výkonnost


Výkonnost fondu ukazuje procentuální změna čistého obchodního jmění fondu mezi dvěma daty. Výkonnost je důležitým indikátorem kvality správy fondu, ale v žádném případě není jed [..]
Zdroj: ingbank.cz

5

0   0

Výkonnost


Výnos investice za časové období (většinou uváděna v procentech za rok). Předchozí výkonnost investičního nástroje může být pro investora vodítkem, nezaručuje však stejnou výkonno [..]
Zdroj: investicniklub.cz

6

0   0

Výkonnost


e Leistungsfähigkeit, e Kapazität
Zdroj: pamprofi.cz

7

0   0

Výkonnost


Vyjadřuje změnu hodnoty podílového listu v procentech za určité období. Výkonnost fondu je očištěna o vyplacené dividendy.
Zdroj: woodis.cz

8

0   0

VÝKONNOST


(angl. performance) Vývoj celkové hodnoty fondu nebo portfolia. U fondu se zohledňuje procentuální vývoj hodnoty včetně vyplácení, a sice za předpo [..]
Zdroj: rb.cz

9

0   0

Výkonnost


K dosažení osobních i profesních cílů je zapotřebí nejen ochota podávat výkon, ale i výkonnost samotná. Výkonností přitom nemyslíme dovednosti, které si lidé osvojí během svého ž [..]
Zdroj: lli.vutbr.cz


Přidat význam slova Výkonnost
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Tržní kapitalizace Výnos >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam