Význam Výnos
Co znamená slovo Výnos? Zde naleznete 19 významů slova Výnos. Můžete také přidat význam slova Výnos sami

1

0   0

Výnos


Výnos je dvojího typu: dividendový a kapitálový. Kapitálový výnos pøedstavuje nárùst hodnoty podílového listu za urèité èasové období, vyjádøený v procentech.
Zdroj: fxstreet.cz

2

0   0

Výnos


Výnosem se rozumí celkový přínos z investice, většinou se skládá z úrokových a dividendových výnosů stejně tak jako z v&yacut [..]
Zdroj: csas.cz

3

0   0

Výnos


Dividendový nebo úrokový výnos, který fond ročně vyplácí. Bývá vyjádřen v procentech hodnoty podílu - NAV.
Zdroj: czechwealth.cz

4

0   0

výnos


napøíklad výnos z akcií (bìžný výnos) je roven dividendám dìleno cenou zaplacenou za akcie; je vyjádøen v procentech
Zdroj: financni.webz.cz

5

0   0

Výnos


Výnos pevně úročených aktiv ukazuje roční cash flow z tohoto aktiva jako procento tržní ceny. Pro fondy dluhopisů je výnos obvykle kalkulován jako průměrný výnos vážený durací port [..]
Zdroj: ingbank.cz

6

0   0

Výnos


Zisk vytvořený z investice, obvykle vyjádřený procentem z investované částky.
Zdroj: ingbank.cz

7

0   0

Výnos


Výnos (v angličtině yield nebo return) představuje zisk, který investor získal ze své investice. Výnos může být kladný i záporný, záporný výnos označujeme za ztrátu. Dále může b [..]
Zdroj: cz.saxobank.com

8

0   0

Výnos


Prospěch, který společnost získá svou ekonomickou činností  (prodej zboží, prodej výrobků a služeb,...), přičemž k reálnému příjmu peněžních prostředků nemusí dojít ve stejn [..]
Zdroj: afinea.cz

9

0   0

Výnos


Tyto výrazy lze posuzovat ze dvou hledisek: 1. množství hroznů vyprodukovaných z dané oblasti či pozemku   2. kolik moštu z nich bylo vylisováno. Vinaři v Evropě měří výnosy v hektoli [..]
Zdroj: encyklopedie-vina.cz

10

0   0

Výnos


Výnosem se rozumí celkový přínos z investice, většinou se skládá z úrokových a dividendových výnosů stejně tak jako z výnosu z kurzové změny plynoucí z investovaného kapitálu. Př [..]
Zdroj: investicniklub.cz

11

0   0

Výnos


Rozdiel medzi hodnotou pôvodne investovanej čiastky a súčasnou hodnotou investície po započítaní všetkých poplatkov a nákladov. Záporn& [..]
Zdroj: proxentabroker.sk

12

0   0

Výnos


Dividendový nebo úrokový výnos, který fond ročně vyplácí. Bývá vyjádřen v procentech hodnoty podílu - NAV.
Zdroj: ludvik-turek.com

13

0   0

Výnos


Výnos je dvojího typu: dividendový a kapitálový. Kapitálový výnos představuje nárůst hodnoty podílového listu za určité časové období, vyjádřený v procentech.
Zdroj: woodis.cz

14

0   0

Výnos


Množství hroznů vyprodukovaných z dané oblasti či pozemku . Vinaři v Evropě měří výnosy v hektolitrech na hektar čímž uvádějí, kolik moštu vylisovali z hroznů sklizených na urči [..]
Zdroj: global-wines.cz

15

0   0

Výnos


Výnos - zisk, výťažok.
Zdroj: bonumeng.eu

16

0   0

Výnos


je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, nebo jako zisk plynoucí z držení akcií za účelem získání dividend. Také čistý zisk získaný z úroků.
Zdroj: investors.nazory.cz

17

0   0

Výnos


opak nákladu, teda zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniÅ¥ [..]
Zdroj: msponline.sk

18

0   0

výnos


asi je intuitivnì jasné, jak chápat výnosy z investic. Investujeme-li do fondù 100 000 Kè a investici za rok zpenìžíme, utržíme 102 900 Kè. Vydìláme tak 2 900 Kè, tedy 2,9 %. Pøi inves [..]
Zdroj: chytrazena.cz

19

0   0

Výnos


Výnos v ekonomii podniku představuje peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jeji [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Výnos
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Výkonnost Výnosová křivka >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam