Význam Výnosová křivka
Co znamená slovo Výnosová křivka? Zde naleznete 8 významů slova Výnosová křivka. Můžete také přidat význam slova Výnosová křivka sami

1

0   0

výnosová křivka


V grafu znázorněná závislost výše výnosu / úrokové sazby na době splatnosti. Obvykle platí, že čím vyšší doba splatnosti, tím vyšší výnos / úroková sazba. Proto je výnosová k [..]
Zdroj: nextfinance.cz

2

0   0

Výnosová křivka


Křivka znázorňující vztah mezi vnitřní mírou výnosnosti (výnosem do splatnosti) jednotlivých dluhopisů v závislosti na jejich době s [..]
Zdroj: csas.cz

3

0   0

Výnosová křivka


Závislost Výnosnosti do splatnosti bezkupónových dluhopisů emitovaných státem na jejich splatnosti. Tvar výnosové křivky závisí [..]
Zdroj: czechwealth.cz

4

0   0

Výnosová křivka


Křivka, která ukazuje vztah mezi výnosy a daty splatnosti podobné skupiny dluhopisů, obvykle státních dluhopisů v určitém časovém okamžiku.
Zdroj: ingbank.cz

5

0   0

Výnosová křivka


Křivka znázorňující vztah mezi vnitřní mírou výnosnosti (výnosem do splatnosti) jednotlivých dluhopisů v závislosti na jejich době splatnosti.
Zdroj: investicniklub.cz

6

0   0

Výnosová křivka


Závislost Výnosnosti do splatnosti bezkupónových dluhopisů emitovaných státem na jejich splatnosti. Tvar výnosové křivky závisí [..]
Zdroj: ludvik-turek.com

7

0   0

Výnosová křivka


"Grafické znázornění výnosů do doby splatnosti pevně úročených cenných papírů. Na vodorovné ose je doba splatnosti, od jednodenních vkladů ""overnight"" přes několikaměsíční term [..]
Zdroj: fondmarket.cz

8

0   0

Výnosová křivka


Výnosová křivka ukazuje, jak se mění úrokový výnos s měnící se dobou splatnosti. Obvyklý tvar výnosové křivky je rostoucí, tedy že dluhopisy s delší splatností nesou větší kupó [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Výnosová křivka
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Výnos Výroční zpráva >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam