Význam deprivace
Co znamená slovo deprivace? Zde naleznete 7 významů slova deprivace. Můžete také přidat význam slova deprivace sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

deprivace


Duševní stav pøi nemožnosti uspokojit dostateènì základní psychické potøeby, pøedevším nedostatek podnìtù, sociálních vztahù a pozitivních emocí. Dlouhodobé strádání vede k nevratným duševní [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

deprivace


strádání, ochuzení o podnìty citové, smyslové, prostorové, sociální aj.
Zdroj: help24.cz (offline)

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

deprivace


strádání z nedostatku určitých podnětů | * | strádání
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deprivace


viz senzorická deprivace
Zdroj: fim.uhk.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deprivace


ztráta ekologické odolnosti následkem zjednodušení společenstva (biocenózy). U jedince pokles odolnosti obecně.
Zdroj: goniatit.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deprivace


ztráta, zbavení, nedostatek nìèeho; strádání z nedostatku smyslových podnìtù; dlouhodobý nedostatek tìlesných a psychických potøeb
Zdroj: islo.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deprivace


Deprivace označuje nedostatečné uspokojení důležité psychické či fyzické potřeby jednotlivce. Nejčastěji bývá česky popisováno jakožto citové strádání – jakýkoliv nedostatek citu a emocí pociťovaný je [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< fixace minuciózní >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam