Význam des
Co znamená slovo des? Zde naleznete 10 významů slova des. Můžete také přidat význam slova des sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

des


určitý člen genitivu mužského a středního rodu
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

des


Data Encryption Standard - americký standard pro šifrování
Zdroj: labo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

des


Viz Data Encryption Standard / Standard šifrování dat. 
Zdroj: vimevic.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

des


  Data Encryption Standard. Norma šifrování dat vyvinutá v roce 1970 firmou IBM, pøijatá National Bureau of Standards jako norma a nyní celosvìtovì používaná. DES používá 56 bitový šifrovací klíè.
Zdroj: webarna.host.sk (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

des


Delivered Ex Ship - s dodáním z lodi (...ujednaný přístav určení) - doložka INCOTERMS Náklady a rizika přecházejí na kupujícího v okamžiku, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na lodi ve sjednaném přístavu v obvyklém vykládacím místě. Prodávající má povinnost uvědomit kupujícího včas o předpokládaném dni příjezdu jmenované lodi a dodat [..]
Zdroj: business.center.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

des


z anglického Data Encryption Standard. Jedná se o šifrovací algoritmus vytvoøený firmou IBM.
Zdroj: it-slovnik.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

des


desátník
Zdroj: ustrcr.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

des


DES - S dodáním z lodiDelivered ex Ship
Zdroj: dsv.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

des


Data Encryption Standard is a widely-used method of data encryption that uses a private (secret) key. DES applies a 56-bit key to each 64-bit block of data.
Zdroj: old.zyxel.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

des


Zkratka DES znamená: Delivered ex Ship – s dodáním z lodi – mezinárodní doložka Incoterms Data Encryption Standard – symetrický šifrovací algoritmus Deep Ecliptic Survey – projekt hledání těles z Kuip [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< in im >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam