Význam explicitní náklady
Co znamená slovo explicitní náklady? Zde naleznete 4 významů slova explicitní náklady. Můžete také přidat význam slova explicitní náklady sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

explicitní náklady


Èástka zaplacená za použití prostøedkù.
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

explicitní náklady


Náklady, které mají formu peněžních výdajů (za materiál, mzdy, nájemné).
Zdroj: apogeo.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

explicitní náklady


náklady, které jsou závazkem, musí se uhradit, vstupují do účetnictví Mimo explicitních nákladů známe ještě implicitní (alternativní, oportunitní) náklady, které vyjadřují nevyužití nejlepší jiné příležitosti. Viz také alternativní náklady
Zdroj: business.center.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

explicitní náklady


Explicitní náklady jsou náklady, které musí firma reálně vynaložit v peněžní podobě na nákup nebo nájem výrobních faktorů (např. mzdové náklady, náklady na nákup strojů, materiálu, surovin, platby za [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< euroobligace generální plná moc >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam