Význam fluktuace
Co znamená slovo fluktuace? Zde naleznete 8 významů slova fluktuace. Můžete také přidat význam slova fluktuace sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fluktuace


kolísání, proměnlivost ''(např. početnosti populace, cen...)'' | častá změna zaměstnání
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fluktuace


1. časté změny zaměstnaneckých poměrů; 2. nepravidelný pohyb, kolísání (fluktuace cen)
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fluktuace


e Fluktuation, e Mitarbeiterfluktuation
Zdroj: pamprofi.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fluktuace


støídání, zmìna, kolísání (napø.výkonu jedince)
Zdroj: pppbruntal.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fluktuace


stálá zmìna, pohyb, kolísání; náhodné kolísání hodnoty nìjaké velièiny kolem rovnovážné polohy; èastá zmìna zamìstnání
Zdroj: islo.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fluktuace


změny v populacích během určitého časového období nebo změny v hustotě populací z generace na generaci na určitém stanovišti, častěji se používá termín gradace,
Zdroj: agromanual.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fluktuace


støídání, zmìna, kolísání (napø.výkonu jedince)
Zdroj: help24.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fluktuace


Fluktuace (lat. fluctuare, houpat se na vlnách, pohybovat sem a tam) znamená nepravidelný a nesoustavný pohyb „sem a tam“. V současnosti se užívá hlavně v přeneseném smyslu pro nepravidelné změny něja [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< moratorium pendant >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam