Význam moratorium
Co znamená slovo moratorium? Zde naleznete 5 významů slova moratorium. Můžete také přidat význam slova moratorium sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

moratorium


Odložení splácení. V LBBW Bank je standardní součástí Osobní půjčky prodloužení období od načerpání úvěru do splatnosti první splátky o moratorium tak, aby první splátka nenastala dříve než za měsíc. Moratorium standardně nepřesahuje 30 dní a jeho délka je jednoznačně určena datem čerpání (např. při čerpání 10. v měsíci je morat [..]
Zdroj: lbbw.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

moratorium


prodloužení, odsunutí, odklad (např. lhůty nebo závazku)
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

moratorium


zákaz, zmrazení (cenové moratorium = zmrazení cen)
Zdroj: klub.slovniky.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

moratorium


dlužník, který je podnikatelem, může do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, a jde-li o insolvenční návrh věřitele, do 15 dnů od jeho doručení insolvenčním soudem, navrhnout insolvenčnímu soudu vyhlášení moratoria; toto právo nemá právnická osoba v likvidaci. význam moratoria je vypořádání závazku dlužníka vůči věřitelům před proběhnutím insolvenč [..]
Zdroj: business.center.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

moratorium


Moratorium je ekonomický, společensko-politický a právní odborný pojem, který v původním slova smyslu znamená odklad splatnosti nějakého závazku, odložení splatnosti nějakého dluhu z důvodů mimořádnýc [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< exces fluktuace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam